Digitální fabrika

Digitale Fabrik není pouze program, ale souhra metod, procesů a různých nástrojů.

A&S-Engineering využívá Digitale Fabrik  k virtuálnímu zajištění a tím zvyšuje kvalitu inženýrských služeb. Díky Digitale Fabrik pozná A&S-Engineering včas rizika a chyby a vyhne se dalším nákladům v následujícím procesu. Nové programy nám umožní rozvíjet větší počet variant inženýrských řešení, prověřit je a přiblížit se optimálnímu řešení. 

A&S-Engineering je účastníkem  projektu „Digitales Fabrik Labor“ od Siemens Tecnomatix. Tato účast nám umožní nasazení programů  Process DesignerProcess SimulatePlant Simulation, virtual Commissioning a mnoha jiných.

Vedle  nabídky inženýrských služeb nabízíme zájemcům též využití našich zkušeností:  A&S-Engineering organizuje a pořádá workshopy k tématům jako:

  • Digitální planování výroby s Process-Designer
  • Simulace výroby s Process-Simulate